Disclaimer

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Adriana Stan doet haar best dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Adriana Stan haar uiterste best doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Adriana Stan kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je contact opnemen via: info@adyogini.com.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten alle tijden zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Adriana Stan geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang of het gebruik van de website.

Adriana Stan kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan links bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Adriana Stan verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


The information on this website is of general nature. The information is not adapted to personal or specific circumstances and so can not be considered as personal, professional or legal advice to the user.

Adriana Stan tries her best so that all the information provided on the website is complete, correct, accurate and updated. Despite this efforts, it is possible that errors or inaccuracies occur in the published information. If the published information should contain errors or inaccuracies, Adriana Stan will try her best to set this straight as soon as possible.

Adriana Stan can not be held responsible for direct or indirect loss that arises from using the information on this website. In case you should notice errors or inaccuracies in the information provided on the website, please inform me via e-mail: info@adyogini.com.

The content of this website (including links), can be changed, updated, corrected or complemented at all times without prior announcement or notification. Adriana Stan does not guarantee the proper functioning of the website and can not be held responsible at any time if the website should temporarily not work properly or be unavailable nor can she be held responsible for any form of loss, direct or indirect, resulting from the use of the (information on the) website.

Adriana Stan can by no means be held responsible, direct or indirect, for any loss caused by the use of this website, the use of links or hyperlinks, including and with no limitations, for loss, work interruption, damage of computer programs or other data on the computer system (or other) of the user.

The website can contain links to websites or pages of third parties, or refer directly or indirectly to them. Publishing links or referrals to those mentioned before, on this website, does not and never imply that Adriana Stan agrees with or approves their content. Adriana Stan declares that she has no say in  the content of other than her own websites, and thus can not be held responsible for their content or features and can not be held responsible for any loss or damage caused by the use of the information or websites of third parties.